Temat: Znaczenie i rola chleba dawniej i dziś.
autorka: Agnieszka Stawowska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Świętochłowicach

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Uczniowie wiedzą co to jest list otwarty i jakie elementy powinien zawierać. Uczniowie wiedzą co to jest tradycja i obrzędy.

Cele lekcji:
Uświadomienie uczniom znaczenia chleba w naszej kulturze i roli jaką odgrywał dawniej i dziś
Umiejętność napisania listu otwartego z zachowaniem jego formy i wszystkich elementów.

Cele sformułowane w języku ucznia:
Na dzisiejszych zajęciach poznacie znaczenie chleba w naszej kulturze.
W grupach napiszecie list otwarty związany z chlebem.

NaCoBezu (do zadania w grupach):
Napiszecie list na osobnej kartce, na około pól strony
W liście musicie zawrzeć wszystkie jego charakterystyczne elementy ( zwroty grzecznościowe, datę i miejsce, podpis, akapity, zwroty do adresata z wielkiej litery)
Zachowajcie odpowiednią formę graficzną
W liście zaapelujcie do mieszkańców waszego osiedla, aby nie wyrzucali chleba i uzasadnicie dlaczego nie powinno się wyrzucać chleba
Wezwijcie mieszkańców do działania i zaproponujcie co można zrobić z chlebem, który zostanie.

Przebieg lekcji (metody i aktywności):
Zadanie pytania kluczowego.
Przedstawienie celów lekcji
Rozmowa nt. chleba w naszym życiu i w życiu naszych przodków. Wymienienie zwyczajów związanych z chlebem, odpowiedzenie na pytania: dlaczego ludzie szanują chleb i czy powinni to robić? W jaki sposób jest okazywany szacunek dla chleba dziś? – rozmowy w parach przy trudniejszych pytaniach.
Rozmowa na temat wyrzucania przez ludzi chleba i podanie propozycji, co można zrobić ze starym chlebem i zapisanie ich na tablicy
.
Przypomnienie co to jest list otwarty i jak powinien być napisany
Podanie uczniom NACOBEZU do zadania
Podział na grupy i pisanie listu otwartego
Samoocena w grupach według NACOBEZU metodą świateł.
Zaprezentowanie listów i ustna informacja zwrotna od nauczyciela.

Zakończenie lekcji przez dokończenie przez uczniów zdania: Po dzisiejszej lekcji będę pamiętał….

Kluczowe pytania dla uczniów:
Co macie dziś na drugie śniadanie?
Dlaczego w większości macie kanapki?

Lekcja w oparciu o:
„Między nami. Język polski 6. Podręcznik” A. Łuczak, A. Murdzek