Cele lekcji:
 • obliczanie pola koła i wycinka koła,
 • obliczanie długości okręgu i łuku,
 • utrwalenie obliczania pól i obwodów trójkątów oraz czworokątów.
 
 
Cele sformułowane w języku ucznia:
Po lekcji będę potrafił:
 • obliczać pola kół i ich wycinki,
 • obliczać długości i łuki,
 • obliczać pola figur o nietypowych kształtach przez sumę pół figur (jej części),
 • obliczać pola figur o nietypowych kształtach przez różnicę pól figur,
 • obliczać obwody nietypowych figur przez sumowanie poszczególnych długości
 
 
Pytanie kluczowe:
 • Jak obliczyć obwód zakrętki od słoika?
 
 
"Nacobezu":
 • czy znasz wzory na pola i obwody figur,
 • czy potrafisz poprawnie zastosować wzory,
 • czy potrafisz figurę o nietypowych kształtach podzielić na części – figury typowe,
 • czy potrafisz zapisywać pola figur nietypowych jako różnicę pól figur typowych.
 
 
Przebieg zajęć:
1. Nauczyciel omawia i podaje do zeszytu temat i cele lekcji.
 
2. Nauczyciel rozdaje i omawia NaCoBeZU, a uczniowie wklejają je do zeszytu.
 
3. Uczniowie przypominają pojęcia: promień, średnica, oraz wzory na pole koła, wycinka koła, długość okręgu i łuku. Zapisują je na tablicy.
 
4. Uczniowie obliczają w pamięci pola i obwody kół mając dany promień bądź średnicę. (wszyscy uczniowie, a nauczyciel wybiera kolejność).
 
5. Uczniowie odpowiadają na pytanie kluczowe.
 
6. Rozwiązywanie zadań – uczniowie rozwiązują zadania w parach a następnie przestawiają rozwiązania na tablicy.
 • Zadanie 1. Bok jednej kratki ma długość 1. Oblicz pola zacieniowanych figur.
 • Zadanie 2 Oblicz pola i obwody zacieniowanych figur. Przyjmij, że bok kratki ma długość 10.
 
 
Ocena koleżeńska:
do podanego zadania uczniowie wspólnie z nauczycielem ustalają NaCoBeZU i zapisują na tablicy
Zadanie:
 • Znajdź promień okręgu, którego długość jest równa obwodowi narysowanej figury.
 
 
Przykładowe NaCoBeZU do zadania:
- podział figury na odpowiednie części,
- obliczanie długości poszczególnych łuków,
- obliczanie obwodu całej figury,
- obliczanie długości promienia
 
 
Praca domowa:
podanie uczniom "Nacobezu" do zadania domowego.
Zadanie
 • Bok kratki ma długość 2. Oblicz pole i obwód każdej z figur.
 
"Nacobezu"do pracy domowej:
- podział figury na odpowiednie części,
- obliczanie długości poszczególnych łuków,
- obliczanie obwodu całej figury,
- obliczenie pól poszczególnych części figury,
- obliczenie pola całej figury.
 
Podsumowanie lekcji (techniką walizki i kosza):
Uważam, że scenariusz jest dość jasny i precyzyjny dla osób pracujących OK. Jedyną wątpliwość jaka mogą mieć nauczyciele to pytanie kluczowe – chciałam tu podpowiedzieć, że najłatwiej jest poprosić uczniów aby przynieśli zakrętkę od dowolnej wielkości słoika, a odpowiadając na to pytanie mogą odrysowując zakrętkę i wykonując konstrukcję środka kola lub za pomocą nitki zmierzyć jej obwód (którą powinien przynieść nauczyciel).
Przedstawiony scenariusz oparłam o program i podręczniki Matematyki z plusem, Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego dla klasy 3 gimnazjum.
 
autorka: Renata Rokicka, Publiczne Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej