Poznaj naszych ekspertów z Zespołu Merytorycznego Szkoły Uczącej Się

DANUTA STERNA

Z wykształcenia matematyczka, wykładowca na Politechnice Warszawskiej, nauczycielka matematyki w liceach w Warszawie, dyrektorka liceum. Od 2000 roku współpracuje z CEO. Specjalizuje się w ocenianiu kształtującym. Autorka programów dla szkół i nauczycieli, książek: „Ocenianie kształtujące w praktyce”, "Uczę w klasach młodszych"  i „Uczę (się) w szkole”. 

 

 

 

 

JACEK STRZEMIECZNY

Współzałożyciel, prezes zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO). Lider programu Szkoła Ucząca się (SUS), prowadzonego od 2000 roku przez CEO i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Doktor nauk pedagogicznych, trener i superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP).  W latach 1980–89 kierował przedszkolem i Ośrodkiem Rozwoju Umiejętności Wychowawczych przy PTP. W latach 1989–1994 był dyrektorem Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w Ministerstwie Edukacji Narodowej i dyrektorem polsko-amerykańskiego programu Edukacja Obywatelska w Społeczeństwie Demokratycznym. Od 1996 r. członek międzynarodowego stowarzyszenia Ashoka International.

 

 

MAŁGORZATA OSTROWSKA
Nauczycielka biologii i wf w gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącym. Współpracuje z CEO jako kierownik i mentor kursów internetowych. Jest trenerem Szkoły Uczącej Się. 

 

 

 

 

 

 

MIROSŁAWA ROKICKA
Nauczycielka biologii i przyrody. Z CEO współpracuje od 2008 roku jako trener, kierownik i mentor w kursach internetowych. Zajmuje się głównie wdrażaniem strategii oceniania kształtującego i praktykami współpracy nauczycieli nad podnoszeniem jakości swojego nauczania.

 

 

 

 

 

MICHAŁ SZCZEPANIK
Nauczyciel biologii i edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum. Początki współpracy z CEO przypadają na rok 2007. W pierwszych latach były to programy: Edukacja z Internetem, Aktywni z natury,N@I, Akademia Uczniowska, Aktywna Edukacja. 

 

 

 

 

 

 

MARZENNA DĄBROWSKA
Nauczycielka matematyki w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie stosująca w swojej praktyce OK. Jak sama twierdzi, praca z uczniami daje jej wiele satysfakcji, a spotkania z ciekawymi ludźmi inspirują do podejmowania nowych wyzwań. Z CEO związana od 2007 roku w ramach programów realizowanych przez szkołę. Obecnie dyrektorka Placówki Doskonalenia Nauczycieli "Centrum Edukacji Obywatelskiej".

 

 

 

 

 

JANINA STOJAK
Z wykształcenia jest politolożką, z zawodu nauczycielką. Z CEO współpracowała najpierw jako nauczycielka, realizując z uczniami projekty młodzieżowe. Od 1999 roku rozpoczęła pracę trenerki w programie Szkoły Uczącej Się. Od 2005 roku pracuje w CEO w charakterze kierownika merytorycznego N@I. 

 

 

 

 

 

TOMASZ KOŁODZIEJCZYK

Socjolog, wychowawca, współautor programów "Spójrz Inaczej" i "Spójrz inaczej na agresję", certyfikowany specjalista terapii uzależnień, od wielu lat wspiera, szkoli i superwizuje wychowawców i nauczycieli, zwłaszcza w obszarach uczenia umiejętności psychospołecznych, rozwiązywania problemów wychowawczych, prowadzenia klasy, pracy wokół agresji i przemocy, uzależnień behawioralnych oraz coachingu nauczycielskiego.