Zdjęcia: 

W Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wojkowicach Kościelnych lekcje z elementami OK stały się dla uczniów atrakcyjne i zajmujące; nauczyły ich współodpowiedzialności za wykonywane zadanie.

Dobra praktyka: współpraca nauczycieli

nauczyciele uczestnicząc w kursach e-lernigowych oraz warsztatach,  poznali nowatorskie metody prowadzenia lekcji; wymieniali się pomysłami, dzielili się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami,
nauczyciele uczestniczyli w lekcji koleżeńskiej z języka polskiego, na której prowadzący zaprezentował różne formy pracy z uczniami (termometr, kosz i walizka, praca w grupach, tarcza strzelnicza, metodniki). Zostały również przeprowadzone warsztaty dla grona pedagogicznego w celu zapoznania z innymi metodami pracy. Każdy nauczyciel wybrał i dostosował metody i formy pracy do swojego przedmiotu, by zaangażować wszystkich uczniów w proces dydaktyczny. 

jedną z metod nad którą pracował cały zespół nauczycieli była praca w grupie.