Cele zajęć dla nauczyciela. Uczeń:

  • wymienia budynki w mieście,
  • zna przyimki miejsca,
  • potrafi zastosować przedimki w zdaniu,
  • buduje zdania określające położenie budynków względem siebie,
  • ocenia swoje umiejętności w zakresie opisywania położenie budynków względem siebie,
  • jest skoncentrowany na wykonywaniu zadań i zaangażowany w pracę na lekcji.
Załączone dokumenty: 
  1. 1. Where is the bank.pdf (270KB)