Temat: Układy realizacji arytmetyki w komputerach
autorka: Grażyna Hoffman, Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie (Technikum Informatyczne)

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
logiczne układy cyfrowe (półsumator, sumator), systemy liczbowe – dwójkowy (binarny).

Cele lekcji:
1. Poznanie stosowanych w komputerach układów związanych z przeliczeniami.
2. Umiejętność rozpoznawania poszczególnych układów:
półsumator
sumator,
subtraktor,
komparator,
jednostka arytmetyczno-logiczna ALU,
multiplikator,
korelator,
koprocesor.

Cele sformułowane w języku ucznia:
1. Dowiesz się, jakie układy realizują poszczególne działania arytmetyczne w komputerach.
2. Poznasz nowe ich nazwy oraz funkcje, jakie pełnią w komputerach.
3. Nauczysz się odróżniać poznane układy funkcjonalne.

Nacobezu (co uczniowie będą potrafili po lekcji):
Nazywasz cyfrowe układy funkcjonalne związane z przeliczaniem w komputerach.
Potrafisz odróżniać poznane układy funkcjonalne.
Potrafisz powiedzieć, do wykonywania jakich działań służą poznane układy funkcjonalne.

Kluczowe pytanie dla uczniów:
Dlaczego komputer liczy szybciej niż ja?

Przebieg lekcji:
1. Nawiązanie do wcześniejszej wiedzy uczniów.
2. Realizacja tematu lekcji.
Omówienie kolejnych układów logicznych znajdujących się w komputerze związanych z przeliczeniami: subtraktor, komparator,
jednostka arytmetyczno-logiczna ALU, multiplikator, korelator, koprocesor.
Ćwiczenia w rozpoznawaiu ukladów po schematach lub wymienianych cechach.

PODSUMOWANIE LEKCJI
Praca domowa:
Utrwalenie wiadomości według nacobezu z lekcji

Materiały i pomoce dydaktyczne:
Podręcznik – Jak działa komputer? – Krzysztof Wojtuszkiewicz
Skrypty przygotowane przez nauczyciela
Internet
Projektor