Cele lekcji dla nauczyciela

Uczeń:

• potrafi podać cechy charakterystyczne dla pory roku -wiosny,
• wiedzą na jakie pytania odpowiada przymiotnik,
• umie dobierać przymiotniki do rzeczowników,
• potrafi śpiewać piosenkę,
• potrafi uważnie słuchać i odpowiadać na pytania dotyczące treści wiersza,
• potrafi pracować w skupieniu.

Autorka: Emilia Niedbalska

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Tropiciele wiosny.pdf (209KB)