Kurs OK zeszyt

OK zeszyt jest narzędziem, którego celem jest poprawa uczenia się i nauczania wykorzystującym elementy oceniania kształtującego. Buduje  partnerstwo ucznia i nauczyciela na rzecz uczenia się.  W 2015 roku Danuta Sterna z Centrum Edukacji Obywatelskiej założyła na Facebooku grupę dla nauczycielek i nauczycieli, którzy chcieliby prowadzić ze swoimi uczniami zeszyt uwzględniający zasady oceniania kształtującego. Na bazie tych doświadczeń Centrum Edukacji Obywatelskiej opracowało kurs internetowy OK zeszyt.


Kurs rozpoczyna się w maju przygotowaniem do rozpoczęcia pracy z OK zeszytem w klasie szkolnej od września 2018 roku. W kolejnych modułach kursu przedstawiamy praktyczne sposoby wykorzystania OK zeszystu do doskonalenia procesu uczenia się ucznia. Główna aktywność uczestników w kursie polega na dzieleniu się materiałami, zdjęciami i doświadczeniami w grupach nauczycieli uczących tego samego przedmiotu. Zaplanowano też spotkanie regionalne, podczas którego jego uczestnicy będą mogli wymienić się doświadczeniem z pracy z OK zeszytem ze swoimi uczniami.

Poznaj kurs OK zeszyt
https://sus.ceo.org.pl/zeszyt-ok