Całościowy Rozwój Szkoły

 

Całościowy Rozwój Szkoły (CRS) to dwuetapowe działanie dla szkół na wszystkich poziomach, które chcą systemowo wprowadzać ocenianie kształtujące (OK) do kultury pracy.
Na poziomie CRS1 szkoły wdrażają zasady OK w uczeniu się i nauczaniu, a w CRS2 tworzą zespoły nauczycieli pracujące nad strategiami OK.

Każdy z poziomów trwa 2 lata.

Co powoduje, że dyrektorzy decydują o przystąpieniu do Całościowego Rozwoju Szkoły? 

  • „Chcę, abyśmy w mojej szkole przestali mówić, a zaczęli rozmawiać. Aby proces uczenia się był dialogiem prowadzonym zarówno w radzie, jak i pomiędzy nauczycielem a uczniem.”
  • „Startowałem na dyrektora. Wiedziałem, że moja szkoła ma bardzo niskie wyniki. Doświadczony dyrektor z dobrej szkoły powiedział mi: ‘Wprowadź OK!"
  • „Nasi uczniowie od 2 lat obniżają loty. Czas działać!” „Mam bardzo słabą frekwencję w szkole. Jako dyrektor tego nie akceptuję. Uczeń ma chcieć chodzić do szkoły, bo jest w niej ciekawie.”
Poznaj nasze programy
https://sus.ceo.org.pl/calosciowy-rozwoj-szkoly