Warsztaty dla Rad Pedagogicznych

 

Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla Rad Pedagogicznych opracowujemy  na podstawie najnowszych badań dotyczących skuteczności doskonalenia nauczycieli, a ich program  dostosowywujemy do indywidualnych potrzeb szkoły.

Prowadzimy wyłącznie warsztaty, których tematyka i forma zostały pozytywnie ocenione przez Rady Pedagogiczne i Dyrektorów Szkół Uczących Się.

 • W naszej ofercie znajduje się ponad 30 tematów warsztatów
 • Współpracujemy z wybitnymi ekspertami polskimi i zagranicznymi
 • Konsultujemy scenariusze z praktykami, aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby polskich szkół
 • Naszą kadrę współtworzy ponad 50 trenerów w całej Polsce

Całościowy Rozwój Szkoły

 

Całościowy Rozwój Szkoły (CRS) to dwuetapowe działanie dla szkół na wszystkich poziomach, które chcą systemowo wprowadzać ocenianie kształtujące (OK) do kultury pracy.
Na poziomie CRS1 szkoły wdrażają zasady OK w uczeniu się i nauczaniu, a w CRS2 tworzą zespoły nauczycieli pracujące nad strategiami OK.

Każdy z poziomów trwa 2 lata.

Co powoduje, że dyrektorzy decydują o przystąpieniu do Całościowego Rozwoju Szkoły? 

 • „Chcę, abyśmy w mojej szkole przestali mówić, a zaczęli rozmawiać. Aby proces uczenia się był dialogiem prowadzonym zarówno w radzie, jak i pomiędzy nauczycielem a uczniem.”
 • „Startowałem na dyrektora. Wiedziałem, że moja szkoła ma bardzo niskie wyniki. Doświadczony dyrektor z dobrej szkoły powiedział mi: ‘Wprowadź OK!"
 • „Nasi uczniowie od 2 lat obniżają loty. Czas działać!” „Mam bardzo słabą frekwencję w szkole. Jako dyrektor tego nie akceptuję. Uczeń ma chcieć chodzić do szkoły, bo jest w niej ciekawie.”

Nauczycielska Akademia Internetowa

 • Kursy mają praktyczny charakter – uczestnicy poznają metody i techniki nauczania i oceniania, na bieżąco wypróbowując je w pracy z uczniami.
 • Każdy otrzymuje indywidualną opiekę mentora (doświadczonego nauczyciela praktyka), z którym jest w ścisłym kontakcie przez cały kurs. Mentor udziela informacji zwrotnej, odpowiada na pytania, wspiera w poddawaniu swojej pracy refleksji.
 • Kurs zapewnia stałą wymianę doświadczeń, wiedzy i inspiracji z innymi uczestnikami. Kursanci pracują w małych grupach przedmiotowych, wzajemnie komentując swoje sprawozdania i dyskutując na ten temat.
 • Kursy prowadzone są na innowacyjnej platformie internetowej – łatwej w obsłudze i przyjaznej dla użytkowników. Zarówno podczas rejestracji, jak i przez cały czas pracy na platformie uczestników wspiera kierownik N@I dostępny mailowo i telefonicznie. 
 • N@i szkoli nauczycieli wszystkich przedmiotów, ze wszystkich typów i poziomów szkół. Optymalna liczba uczestników N@I z jednej szkoły to 4 -8 nauczycieli. Każdy z nich wybiera dowolny kurs z oferty N@I. Możliwy jest także indywidualny udział nauczycieli.

Kurs OK zeszyt

OK zeszyt jest narzędziem, którego celem jest poprawa uczenia się i nauczania wykorzystującym elementy oceniania kształtującego. Buduje  partnerstwo ucznia i nauczyciela na rzecz uczenia się.  W 2015 roku Danuta Sterna z Centrum Edukacji Obywatelskiej założyła na Facebooku grupę dla nauczycielek i nauczycieli, którzy chcieliby prowadzić ze swoimi uczniami zeszyt uwzględniający zasady oceniania kształtującego. Na bazie tych doświadczeń Centrum Edukacji Obywatelskiej opracowało kurs internetowy OK zeszyt.


Kurs rozpoczyna się w maju przygotowaniem do rozpoczęcia pracy z OK zeszytem w klasie szkolnej od września 2018 roku. W kolejnych modułach kursu przedstawiamy praktyczne sposoby wykorzystania OK zeszystu do doskonalenia procesu uczenia się ucznia. Główna aktywność uczestników w kursie polega na dzieleniu się materiałami, zdjęciami i doświadczeniami w grupach nauczycieli uczących tego samego przedmiotu. Zaplanowano też spotkanie regionalne, podczas którego jego uczestnicy będą mogli wymienić się doświadczeniem z pracy z OK zeszytem ze swoimi uczniami.