O informacji zwrotnej ze strony Edunews.pl będącego opracowaniem artykułu Granta Wigginsa “Seven Keys to Effective Feedback”.

Doradzanie, chwalenie, stawianie stopni - żadna z tych metod nie dostarcza informacji opisowych, których potrzebują uczniowie, aby osiągnąć swoje cele. Zarówno zdrowy rozsądek, jak i badania jasno pokazują: dopiero ocena kształtująca, składająca się w dużej mierze z informacji zwrotnej, zwiększa wydajność i osiągnięcia uczniów.

Nauczyciele często mówią: “nie mamy w szkole czasu na udzielanie informacji zwrotnych”. Warto zdać sobie jednak sprawę, że w rzeczywistości oznacza to: “nie mamy czasu na uczenie innych”. Badania pokazują wyraźnie, że mniej nauczania plus więcej tzw. feedbacku jest kluczem do osiągnięcia większej efektywności nauki - zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. I istnieje wiele sposobów, dzięki technologii, rówieśnikom i innym nauczycielom na uzyskiwanie informacji zwrotnych, niezbędnych do rozwoju, doskonalenia się, pokonywania trudności.

Jak więc posługiwać się w pracy w szkole efektywną i dobrze skonstruowaną informacją zwrotną? Powinna posiadać ona sześć cech: być związana z celem uczenia się; być konkretna i przejrzysta; praktyczna; przyjazna dla odbiorcy (spersonalizowana); mówiona w porę; bieżąca oraz konsekwentna. Rozwińmy opis każdej z tych cech...

Cały tekst dostępny jest na stronie internetowej Edunews.pl