Cele lekcji:

 • Uczeń pozna sposoby i wizje przedstawienia raju w różnych materiałach źródłowych

Cele:
Po zajęciach uczniowie powinni umieć:

 • wyjaśnić, jak rozumieją pojęcie małej ojczyzny i odnieść je do swoich doświadczeń;
 • określić, jakie więzi połączyły ich rodzinę z miejscem zamieszkania;
 • wskazać specyficzne cechy swojego regionu bądź wyjaśnić, z jakich powodów tożsamość regionalna nie powstała lub została zniszczona.

 

Cele lekcji w języku ucznia:
 • dowiem się jakich informacji dostarcza układ okresowy pierwiastków
 • nauczę się rysować model atomu danego pierwiastka

Cele lekcji:
Uczniowie:

 • nauczą się dokładnie podawać piłkę sposobem górnym,
 • będą poprawnie odbijać piłkę w parach,
 • naucza się połączyć dotychczas poznane elementy techniki odbijania,
 • zastosują poznane elementy podczas gry szkolnej.

Cele lekcji:
Uczeń:

 • zna pojęcia: statyka i dynamika,
 • zna cechy charakterystyczne dla kompozycji statycznej i dynamicznej,
 • odróżnia kompozycje statyczną od kompozycji dynamicznej,
 • tworzy kompozycje statyczną i dynamiczną.

Cele lekcji:

 • Uczeń potrafi rozwiązać proste zadanie tekstowe na mnożenie w zakresie 20.
Cele lekcji:
 • obliczanie pola koła i wycinka koła,
 • obliczanie długości okręgu i łuku,
 • utrwalenie obliczania pól i obwodów trójkątów oraz czworokątów.
Cele lekcji w języku ucznia:
 • Poznam możliwościami zastosowania matematyki w życiu codziennym – wspólnie przygotowujemy się do wycieczki
 • Poprawnie sformułuję wnioski
 • Utrwalę podstawowe działania matematyczne oraz zastosuję odpowiednie wzory z fizyki w praktyce
 • Wykonam działania w celu pozyskania potrzebnych informacji (źródła: Internet, biura podróży, mapy, przewodniki, książki)
Cele lekcji:
 • poznanie pojęcia ułamka zwykłego jako części całości,
 • zrozumienie pojęcia ułamka jako wyniku podziału na równe części,
 • poznanie budowy ułamka zwykłego.

Cele lekcji:
Uczeń:

 • rozpoznaje równanie kwadratowe zupełne i podaje przykład,
 • podaje liczbę rozwiązań r.kw. w zależności od wyróżnika trójkąta,
 • rozwiązuje równanie kwadratowe, stosując podane wzory.

Strony