Temat: System binarny i heksadecymalny
autorka: Grażyna Hoffman, Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie (Technikum Informatyczne)

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
dziesiątkowy system pozycyjny

Temat: Jak zostać uczniem „Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie?” – edycja i formatowanie tekstu zaproszenia (Word)
autorka: Aleksandra Cupok, Szkoła Podstawowa nr 2 w Świętochłowicach

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Praktyczne zastosowanie umiejętności pracy w edytorze tekstu (formatowanie tekstu, zmiana wyglądu strony). Praca z przybornikiem programu Paint.

Cele lekcji:
Ukazanie uczniom związku między czasem mierzonym zegarem i kalendarzem,
Uwrażliwienie na odbiór muzyki płynącej z otoczenia.

Cele lekcji:
Uczeń potrafi napisać zdania na określony temat.
Uczeń wie, jak należy się zachowywać w różnych środowiskach.

Cele lekcji:
1. Uczeń potrafi napisać list na określony temat.
2. Uczeń potrafi poprawnie stosować zwroty grzecznościowe w liście.

Cele lekcji:
analiza prognozy pogody podawanej przez prasę, radio, TV, 

opracowywanie i przedstawianie własnych map pogody,

przewidywanie pogody na podstawie obserwacji zjawisk występujących w przyrodzie,

konieczność znajomości prognozy pogody w życiu codziennym.

Cele lekcji:
Odczytam na mapie szerokość geograficzną punktu,
Odczytam na mapie długość geograficzną punktu.

 

Cele lekcji:
Uczeń:
Umie wykorzystać znajomość tekstu do formułowania własnego stanowiska.
Potrafi tworzyć argumenty „za” lub „przeciw”.
Stosuje słownictwo typowe dla dyskusji i argumentowania.

 

Cele dla nauczyciela:
utrwalenie treści związanych z Bożymi przykazaniami.
ukazanie miłość jako podstawy wszelkich czynów i najważniejsze przykazanie.
wychowanie do życia w miłości zgodnie z Bożym wezwaniem zawartym w dekalogu.

Cele ucznia:
Po zajęciach będę umiał/umiała:
wyjaśnić co dla mnie oznacza pojęcie mała ojczyzna;
określić związki łączące losy mojej rodziny z miejscem zamieszkania;
opisać symbole regionu oraz wskazać miejsca w moim regionie, które turysta koniecznie powinien odwiedzić.

Strony