Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Uczeń zna tabliczkę mnożenia w zakresie 20, zna strukturę prostego zadania tekstowego.
 
Cele lekcji:
  1. Uczeń potrafi rozwiązać proste zadanie tekstowe na mnożenie w zakresie 20.
 
Cele sformułowane w języku ucznia:

Będziesz potrafił rozwiązać zadanie tekstowe na mnożenie.

Nacobezu (co uczniowie będą potrafili po lekcji):

Zaznaczysz w zadaniu tekstowym dane.

Zapiszesz zadanie do działania.

Udzielisz odpowiedzi.

 
Przebieg lekcji (metody i aktywności):
 
1. Zadanie na dobry początek zajęć:
Oblicz działania. Wyniki uporządkuj malejąco i odczytaj temat dzisiejszych zajęć.
 
0 ∙ 4 = ... WE 2 ∙ 2 = ... STO
4 ∙ 5 = ... ROZ 6 ∙ 2 = ... MY
3 ∙ 5 = ... JE 2 ∙ 8 = ... ZU
3 ∙ 3 = ... DA 1 ∙10 = ... ZA
3 ∙ 2 = ... TEK 2 ∙ 4 = ... NIA
3 ∙ 6 = ... NIA  
 
2. Wymiana w parach w celu sprawdzenia poprawności rozwiązania.
 
3. Postawienie pytania kluczowego.
 
4. Praca zbiorowa – ułożenie treści zadania tekstowego z rozsypani zdaniowej i rozwiązanie go zgodnie z NACOBEZU.
 
Czekolada kosztuje 8 zł.
Ile Tomek zapłacił za czekolady? Tomek kupił 2 czekolady.
 
5. Podział na grupy (3-osobowe zespoły) – uczniowie losują karteczki z działaniami. Wynik oznacza numer grupy.
 
6. Rozwiązywanie zadań w grupach:
W bloku Jarka są 2 garaże. W każdym garażu są 4 samochody. Ile samochodów jest garażu?
W stołówce szkolnej pry 3 stolikach siedzi po 4 uczniów. Ilu uczniów jest w stołówce szkolnej?
  1. Wykonanie rysunku schematycznego
  2. Zapisanie działania na kartce
  3. Ustne sformułowanie odpowiedzi

 

7. Samodzielne rozwiązanie zadania tekstowego przez uczniów w zeszycie (treść zadania uczeń otrzymuje na kartce).
Mama kupiła 2 bochenki chleba po 3 zł każdy. Ile zapłaciła? (metoda świateł + sprawdzenie w parach)
 
8. Zdania podsumowujące
 
  1. Dziś nauczyłem(łam) się ……………………………………
  2. Dziś poćwiczyłem (łam) ………………………………………..
  3. Lubię …………………………………………………………….

Kluczowe pytania dla uczniów: 

Dlaczego umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych jest ważna? 
 

Notatki i dodatkowe ćwiczenia:

 
Praca domowa:
 
Materiały i pomoce dydaktyczne:
Katarzyna Ksionek
 
Autorzy: Justyna Wiśniewska, Danuta Dryps,
Lidia Bujak-Kaczor, Zofia Czarkowska, Agnieszka Jackowska