Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. gen broni Stanisława Maczka w Lubinie wypracowali własny system przekazywania informacji zwrotnej, czytelny dla ucznia i dla rodziców. Dobra praktyka wypracowana przez Bogumiłę Niedźwiedź i Magdalenę Górską.

Chyba jakąś bajkę pani nam tu serwuje! Do szkoły trzeba chodzić i trzeba się uczyć, za naszych czasów uczyliśmy się i było dobrze.  Nie obawiając się takich komentarzy, o tym, jak zapoznać i zachęcić rodziców do OK.

 

Scenariusz ćwiczenia na spotkanie z rodzicami. Pokażmy rodzicom przykłady dobrych i złych informacji zwrotnych i poprośmy, by wczuli się w rolę własnych dzieci, które są w taki sposób oceniane.

Propozycja listu, którą można zmieniać i dostosowywać do własnych potrzeb.

Spotkanie z rodzicami ma sens tylko wówczas, gdy sami jesteśmy przekonani do oceniania kształtującego. Po prostu tylko wtedy będziemy przekonujący. Wskazówki autorstwa Ewy Borgosz.

Dlaczego OK jest dla waszych dzieci ok?

Jak przekonać rodziców do ograniczenia w szkole oceny sumującej na rzecz oceny kształtującej radzi Klaudia Lakwa, nauczycielka kształcenia zintegrowanego.

Zespół Szkół w Żelistrzewie przygotował warsztat dla rodziców, aby zapoznać ich z ideą oceniania kształtującego i uzyskać ich pomoc. Wszyscy rodzice otrzymali też poradnik przygotowany specjalnie dla nich.

Jak zainteresować dyrektora szkoły ocenianiem kształtującym? Przedstawiamy przykładowy przebieg takiej rozmowy.

Zaprośmy rodziców na lekcję, podczas której przekonają się najlepiej, na czym polega OK. Taką lekcję zorganizowała i dla nas opisała Ewa Jurkiewicz.