Visible learning for teachers

Rozmiar efektu (effect size)

Profesor John Hattie  badał osiągnięcia w uczeniu się porównując wyniki w testach uczniów biorących udział w interwencji z wynikami typowych grup uczniów podchodzących do tych samych testów, ale niebiorących udziału w interwencji. Stosunek wyników tej pierwszej grupy do wyników uczniów należących do drugiej grupy to rozmiar efektu (effect size).  Średni rozmiar efektu wszystkich badanych interwencji wynosi 0,4 i oznacza, że przeciętny uczeń biorący udział w innowacji osiągnąłby taki sam wynik, jak uczeń z czołowej jednej trzeciej z grupy uczniów, którzy nie brali udziału w innowacji. Według najnowszych międzynarodowych badań porównawczych z dziedziny matematyki, rozmiar efektu w postaci 0,7 doprowadziłby kraj plasujący się pośrodku stawki 41 państw do pierwszej piątki z tej grupy. Rozmiar efektu wielkości 1,0 jest ogromny, oznacza wzrost umiejętności uczniów odpowiadający jednemu rokowi nauki.

Ocenianie kształtujące w badaniach
Typowy rozmiar efektu dla doświadczeń zakresu oceniania kształtującego wynosi od 0,4 do 0,7. To więcej niż wynosi rozmiar efektu dla innych interwencji edukacyjnych. Elementy, które realizują ideę OKeja, znajdują się w tabelce poniżej. Badania pokazują także, że większość interwencji mających wpływ na osiągnięcia uczniów zależy w dużym stopniu od nauczyciela. To on może zostać inicjatorem zmiany.

Interwencje, których średni efekt jest wyższy niż 0,4 przynoszą największe rezultaty.

Interwencje, których średni efekt jest niższy niż 0.4

Wiele z działań, które często podejmowane są na świecie, by poprawić jakoś nauczania, według badań przynoszą bardzo małe rezultaty.

► Więcej znajdziesz w książce "Visible learning for teachers"  John Hattie