Profesor John Hattie z Auckland University wraz ze swoim zespołem przez 15 lat analizował większość badań naukowych z zakresu edukacji, jakie pojawiły się w tym czasie na świecie. Przestudiował ponad 800 metaanaliz, 50 tysięcy badań obejmujących ponad 200 milionów uczniów. Jego zespół porównywał efekty różnych interwencji (strategii i działań podejmowanych w nauczaniu, zwykle w celu poprawy wyników) i ułożył je na jednej skali, aby w ten sposób zbadać, co tak naprawdę ma wpływ na osiągniecia uczniów.

Jak powinniśmy modernizować pracę polskich szkół? Jakie są najwłaściwsze systemowe zmiany i reformy, które pozwolą naszej oświacie się rozwijać, a może nawet zbliżą polską edukację do najlepszych na świecie? Na te pytania odpowiada raport edukacyjny międzynarodowej firmy doradczej McKinsey & Company "Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze".

 

Jeśli myślimy o reformach edukacyjnych, to nie ma na świecie bardziej uznanego eksperta w tej dziedzinie niż Kanadyjczyk Michael Fullan. Zasłużył na tę pozycję czterdziestoma latami badań, kilkoma bestsellerami edukacyjnymi oraz znakomitą rolą w ulepszaniu oświaty w stanie Ontario. Jego praca naukowa i badania to łączenie praktyki z teorią. Korzystanie z doświadczeń i analiz Fullana jest bardzo pożądane przy reformowaniu polskiej oświaty.

W 2006 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała raport "Ocenianie kształtujące; poprawa uczenia w klasach szkoły średniej"("Formative assessment; improving learning in secondary classrooms")