Publikacja zawiera zbiór ośmiu projektów uczniowskich powstałych na zajęciach Szkolnych Kół Naukowych, ułożony i opatrzony obszernym wprowadzeniem przez wieloletniego współpracownika CEO i eksperta "Akademii uczniowskiej"– Włodzimierza Gapskiego.