Karty „Początek, Koniec i Potrzeby” (4 szt.)
Przygotowanie polega na wprowadzeniu uczniów w tematykę lekcji. W tej fazie określamy
cele i kryteria do lekcji, ale wcześniej warto zorientować się, co uczniowie już na dany temat
wiedzą. Na pewno coś już słyszeli albo tematyka jest podobna do czegoś, co już znają, co się
im kojarzy.
Podsumowanie ma pomóc uczniom w uzmysłowieniu sobie, czego się nauczyli, a czego
jeszcze nie. Ma skłonić ich do refleksji i samooceny oraz określenia potrzeb w zakresie
nauczania.


Karty „Kategorie” (6 szt.)
Niezwykle efektywnym sposobem na uczenie się jest kategoryzowanie. Może on być
stosowany zarówno na początku lekcji, gdy uczniowie dopiero poznają pojęcia, jak i w
środku lekcji i na jej lekcji, gdy podsumowują temat. Kategoryzowanie można stosować
dwojako:
•    Nauczyciel sporządza listę zagadnień związanych z tematem oraz listę kategorii i
prosi uczniów o umieszczenie zagadnień w odpowiednich kategoriach.
•    Nauczyciel sporządza listę zagadnień związanych z tematem  i prosi uczniów o
wymyślenie kategorii a następnie umieszczenie zagadnień w odpowiednich kategoriach.
Druga droga jest szczególnie przydatna przy podsumowaniu, gdyż angażuje uczniów w
wymyślenie kategorii związanych z tematem.
 
Karta „Kieszeń, kosz i walizka” (1 szt.)
Sposób na podsumowanie lekcji. Wiemy, jak ważne jest podsumowanie lekcji i refleksja
ucznia, co było dla niego ważne. Na karcie znajdują się 3 obiekty: 
•    kieszeń – przyda mi się już teraz,
•    walizka – myślę, że przyda mi się po pewnym czasie,
•    kosz - myślę, że mi się nie przyda.
Uczniowie według swojego uznania wpisują zagadnienia w odpowiedni obiekt.
Nauczyciel może zebrać karty od uczniów i przeanalizować ich opinie, aby dostosować
nauczanie do ich potrzeb. 
 
Karty „Podobieństwa i różnice” (2 szt.)

Dobrym sposobem na nauczanie i uczenie się jest szukanie podobieństw i różnic
pomiędzy pojęciami. Takie polecenie może być zastosowane na początku lekcji, gdy
poszukujemy skojarzeń z nowym materiałem, ale tez przy powtórzeniu, aby uświadomić
czym się pojęcia różnią lub w czym są podobne.  Ważne jest, aby to sami uczniowie
wpisywali podobieństwa i różnice.

Teczka
Pomocny gadżet na karty oraz inne papierowe pomoce dydaktyczne. W środku teczki
znajduje się instrukcja korzystania z zestawu kart: Początek – 1, Początek – 2, Koniec i
Potrzeby, a także krótka "przypominajka" ze strategiami uczenia się w ocenianiu
kształtującym.

 

OK POMOCE można kupić w księgarni internetowej Civitas