Publikacje są efektem współpracy nauczycieli będących w procesie uczenia się. Zawieraja zbiór konspektów lekcji powstałych na podstawie doświadczeń nauczycieli, którzy wykorzystują elementy OK oraz praktyki współpracy doskonalące nauczanie.