Ok zeszyt

Celem OK zeszytu jest wsparcie ucznia w dokumentowaniu procesu uczenia się oraz nauczyciela w skuteczniejszym nauczaniu.

Ta inicjatywa, którą wprowadziliśmy spontanicznie w 2016 na Facebooku, została już doceniona przez tysiące nauczycieli, uczniów, a także rodziców. Przedstawiamy zebrane opinie:

 

Nauczyciele o korzyściach dla uczniów:
 
Uczniowie nauczyli się przyjmować informację zwrotną.
Widzą, co zrobili dobrze, a na co powinni zwrócić jeszcze uwagę.
Uczniowie uczą się nie dla ocen cyfrowych (których nie ma), tylko aby poznać, zrozumieć, wiedzieć.
Dzięki informacji zwrotnej uczniowie chcą zabierać głos podczas lekcji (nie obawiają się krytyki ani złego stopnia).
 
Nauczyciele o wynikach nauczania:
 
Zwiększyły się osiągnięcia uczniów –poziom wiedzy i umiejętności.
Uczniowie nauczyli się więcej, inaczej patrzą na to, czego się uczą.
Uczniowie chętniej poprawiają swoje pracę.
Uczniowie nauczyli się o wiele więcej, ponieważ szukali nowych zadań, nowych rozwiązań, ciekawostek.
 
Uczniowie o korzyściach z OK zeszytu:
 
Pomaga w uczeniu się.
Pozwala zobaczyć, jaki się zrobiło postęp w nauce.
OK zeszyt to miejsce zapisywania własnych refleksji.
Lekcje są ciekawsze, łatwiej zapamiętać treść lekcji.
Pomaga przy powtórkach i przygotowaniu się do sprawdzianów.
Można szybko wyszukać potrzebne informacje.
Łatwo jest nadrobić lekcje w razie nieobecności.

 


 Więcej o ok zeszycie