Sprawa pracy domowej dla ucznia jest bardzo ważna, ale niestety rzadko się o niej mówi, choć jest tak stara jak szkoła. Zadawana jest uczniom prawie z każdego przedmiotu. Czasami jej ilość jest dyskutowana przez Radę Pedagogiczną – wtedy okazuje się, że uczniowie są nią przeciążeni. Niekiedy też nauczycielom udaje się, uzgodnić zasady zadawania pracy domowej, które mają stosować wszyscy nauczyciele – jednak zdarza się to bardzo rzadko, a ustalenia są respektowane tylko przez pewien czas. Najczęściej praca domowa jest sprawą indywidualną każdego nauczyciela. W jednej z amerykańskich publikacji znalazłam wskazówkę, jak obliczyć maksimum dziennej porcji pracy domowej z wszystkich przedmiotów, którą wolno obarczyć ucznia.

 

Przeczytaj artykuł