Wyjątkowo wdzięcznym polem do stosowania oceniania kształtującego jest biologia – nauka człowiekowi najbliższa. W tej dziedzinie wiedzy można z powodzeniem wykorzystać wszystkie elementy oceniania kształtującego, ale niektóre z nich okazują się szczególnie przydatne.

Nauczyciele biologii i przyrody uczestniczący w kursie internetowym „Ocenianie kształtujące” dostrzegają wiele korzyści z podawania uczniom celów lekcji:

W szkole podstawowej dzieci mają jeszcze problemy z selekcją informacji, z samodzielnym wybieraniem z treści lekcji tego, co najważniejsze. Podając dokładnie cele lekcji, pomagam im w tym. Uczniowie czują się wtedy pewniej. Wiedzą, czego się mają nauczyć i wtedy chętniej się uczą. Zaczynają rozumieć, ze to nie nauczyciel ma ich nauczyć, ale oni sami mają osiągnąć jasno sformułowane cele.
Barbara Budai, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Wojciecha we Włodowicach
 

Małgorzata Ostrowska
Artykuł pierwotnie opublikowany w "Gazecie szkolnej" nr 17-18 (371/372) 30 kwietnia 2007 roku