Szkoła ucząca się

Program Szkoła Ucząca Się (SUS) wykorzystuje i promuje ocenianie kształtujące (OK), uczniom pomagające się uczyć, a nauczycielom lepiej nauczać. SUS prowadzi niniejszy serwis Ok, publikuje książki oraz tworzy pomoce edukacyjne, ułatwiające stosowanie Ok w nauczaniu. Program od 2000 roku prowadzą Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Szkoła Ucząca Się to programy dla szkół dbających o uczenie się uczniów, którym zależy na systematycznym rozwoju. Oferujemy szkołom szkolenia stacjonarne, kursy internetowe, warsztaty dla rad pedagogicznych, organizujemy konferencje dla dyrektorów i nauczycieli. Dyrektorom i wicedyrektorom proponujemy Studia Podyplomowe Liderów Oświaty. Strona programu SUS: www.sus.ceo.org.pl

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centrum Edukacji Obywatelskiej to niezależna instytucja edukacyjna działająca od 1994 roku. Upowszechniamy wiedzę, umiejętności i postawy kluczowe dla społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadzamy do szkół programy, które nauczycielkom i nauczycielom pozwalają lepiej i skuteczniej uczyć, a młodym ludziom pomagają zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych. Obecnie realizujemy blisko 30 programów adresowanych do szkół, kadry pedagogicznej oraz uczniów i uczennic. Strona CEO: www.ceo.org.pl

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Misją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest działanie na rzecz umacniania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego oraz wspieranie gospodarki rynkowej w Polsce, a także, w dalszej perspektywie i w miarę możliwości, w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Działalność swą Fundacja opiera na historycznych osiągnięciach polskiego społeczeństwa w procesie przemian ustrojowych rozpoczętych w roku 1989. Proces ten był od początku konsekwentnie wspierany przez Stany Zjednoczone. Powstanie Fundacji stało się możliwe dzięki wyjątkowym dokonaniom Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości, pionierskiej inicjatywie Stanów Zjednoczonych, która promowała rozwój przedsiębiorczości w wolnej Polsce wychodząc z założenia, że ludzie, którym stworzy się odpowiednie warunki, zapewni pomoc szkoleniową i wstępny kapitał, mogą odnieść prawdziwy sukces. www.pafw.pl