Temat lekcji: Nasze spotkanie z bohaterami mitów greckich.
autorka: Grażyna Sobecka, Szkoła Podstawowa w Górze

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
W klasie piątej analizuję wybrane mity greckie. Lekcja stanowi podsumowanie cyklu zajęć na temat mitów.

Cele lekcji:
utrwalenie i poszerzenie wiadomości o mitach,
odczytanie symbolicznego znaczenia mitów,
przypomnienie związków frazeologicznych związanych z mitami,
poszukiwanie rekwizytu lub kostiumu charakterystycznego dla bohaterów mitu,
ćwiczenie umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi ustnej,
rozbudzanie zainteresowań światem wierzeń Greków,
aprobata dla postawy prometejskiej i ikaryjskiej,
uczenie odpowiedzialności za podjęte zobowiązania.

Cele lekcji sformułowane w języku ucznia:
Przypomnimy najważniejsze postacie mitologiczne.
Utrwalimy treść mitów.
Uściślimy, co symbolizują mity.
Przypomnimy powiedzenia wywodzące się z mitów.
Nauczymy się rozpoznawać atrybuty mitologicznych postaci.
Poćwiczymy wypowiadanie się na temat mitów.
Ocenimy zachowanie niektórych bohaterów.

'Nacobezu" dla uczniów przygotowujących rekwizyty i wystąpienia:
zgodność rekwizytu z przekazem literackim,
pomysłowość i staranność wykonania.
wystąpienie w 1. osobie umożliwiające rozpoznanie danej postaci,
poprawnie budowane zdania.

"Nacobezu" -lekcja powtórzeniowa:
Umiemy nazwać i opisać prezentowanego bohatera.
Umiemy wskazać mit, w którym postać występuje.
Potrafimy postaci przypisać odpowiedni rekwizyt.
Rozumiemy znaczenie powiedzeń: „ikarowe wzloty”, „syzyfowa praca”, „postawa prometejska”
Umiemy budować kilkuzdaniową wypowiedź.

Pytanie kluczowe dla ucznia:
Dlaczego bohaterowie mitów nie odeszli w zapomnienie?

Metody i aktywności:
gry dramowe,
wchodzenie w rolę,
metoda poszukująca,
praca z tekstem.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
przygotowane przez uczniów rekwizyty i kostiumy,
„Mały słownik kultury antycznej”
encyklopedia,
mity greckie w opracowaniu J. Parandowskiego.

Przebieg lekcji:
Przygotowani wcześniej uczniowie –ochotnicy wchodzą w role bohaterów mitologicznych, a klasa rozpoznaje ich na podstawie
charakterystycznego rekwizytu, kostiumu lub wypowiedzi w 1. osobie.
Uczniowie nazywają i opisują prezentowanego bohatera, wskazują mit, w którym ta postać występuje. W razie potrzeby odczytują
odpowiedni fragment utworu.
Klasa ocenia przygotowane przez kolegów rekwizyty i wypowiedzi. Wypowiedzi są oceniane według przyjętych na początku roku
szkolnego kryteriów oceniania ustnych wystąpień.

Notatki i dodatkowe ćwiczenia:
Sporządzenie w zeszycie notatki według schematu:
Postać ---- Symboliczna rola

Praca domowa (do wyboru):
Samodzielne sformułowanie cech mitu.

Byłem gościem na Olimpie. Opowiadanie