Izabela Wojtycka

Miejscowość:
Wrocław
Nazwa szkoły:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu
Temat pracy dyplomowej:
Zespoły nauczycielskie w zmianie. Nowa kultura organizacyjna szkoły uczącej się.
Rok rozpoczęcia studiów:

Jolanta Wolanin

Miejscowość:
Biała Podlaska
Nazwa szkoły:
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej
Temat pracy dyplomowej:
Doskonalenie procesu lekcyjnego przez stosowanie informacji zwrotnej.
Rok rozpoczęcia studiów:

Marzanna Wolska

Miejscowość:
Wrocław
Nazwa szkoły:
Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka w Jeszkowicach
Temat pracy dyplomowej:
Informacja zwrotna w pracy z uczniem w Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu.
Rok rozpoczęcia studiów:

Joanna Żurek

Miejscowość:
Sosnowiec
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu
Temat pracy dyplomowej:
Informacja zwrotna - czy jakość komentarza pomoże uczniowi poprawić prace i zaplanować dalszą naukę.
Rok rozpoczęcia studiów:

Piotr Bachoński

Miejscowość:
Zielona Góra
Nazwa szkoły:
Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze
Temat pracy dyplomowej:
Ocenianie kształtujące w Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze.
Rok rozpoczęcia studiów:

Elwira Bamburowicz

Miejscowość:
Kędzierzyn-Koźle
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie Koźle
Temat pracy dyplomowej:
Kształtowanie umiejętności przekazywania informacji zwrotnej przez uczniów i nauczycieli.
Rok rozpoczęcia studiów:

Bożena Basa

Miejscowość:
Udanin
Nazwa szkoły:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Udaninie
Temat pracy dyplomowej:
Lepiej się uczymy, gdy współpracujemy.
Rok rozpoczęcia studiów:

Sebastain Bober

Miejscowość:
Sianów
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. hm. Janka Bytnara w Sianowie
Temat pracy dyplomowej:
Wzmocnienie efektów nauczania poprzez doskonalenie współpracy uczniów i nauczycieli.
Rok rozpoczęcia studiów:

Bożena Małgorzata Brzozowska

Miejscowość:
Klementowice
Nazwa szkoły:
Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach
Temat pracy dyplomowej:
Uczenie się we współpracy jako skuteczny sposób na zwiększenie kreatywności uczniów.
Rok rozpoczęcia studiów:

Dorota Byra

Miejscowość:
Ujazd Górny
Nazwa szkoły:
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym
Temat pracy dyplomowej:
Mini – egzaminy – szansa na poprawę efektów kształcenia.
Rok rozpoczęcia studiów:

Strony