Jolanta Paderewska

Miejscowość:
Ostrówek
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół w Ostrówku
Temat pracy dyplomowej:
Informacja zwrotna jako element wspierający uczenie się.
Rok rozpoczęcia studiów:

Anna Ptasińska-Wojewoda

Miejscowość:
Gdańsk
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa Nr 39 w Gdańsku
Temat pracy dyplomowej:
Wprowadzanie elementów Oceniania Kształtującego – zmiana w Szkole Podstawowej nr 39 w Gdańsku.
Rok rozpoczęcia studiów:

Hanna Sawa

Miejscowość:
Gdańsk
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdańsku
Temat pracy dyplomowej:
prowadzenie wybranych elementów oceniania kształtującego w celu poprawy efektywności w nauczaniu i uczeniu się.
Rok rozpoczęcia studiów:

Lidia Serwińska

Miejscowość:
Sadki
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego w Sadkach
Temat pracy dyplomowej:
Aktywność i współpraca uczniów i nauczycieli jako zaplanowany i zorganizowany element wspierający proces uczenia się.
Rok rozpoczęcia studiów:

Janusz Sobiech

Miejscowość:
Stanin
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół w Staninie
Temat pracy dyplomowej:
Podsumowanie lekcji/zajęć sposbem na uczenie się uczniów.
Rok rozpoczęcia studiów:

Elżbieta Szefer

Miejscowość:
Mogilany
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Mogilanach
Temat pracy dyplomowej:
Cele lekcji i podsumowanie ich osiągnięcia jako elemnty świdomego uczenia się uczniów.
Rok rozpoczęcia studiów:

Elżbieta Śmigielska

Miejscowość:
Bydgoszcz
Nazwa szkoły:
Gimnazjum nr 16 im I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
Temat pracy dyplomowej:
Dobre planowanie lekcji drogą do skutecznego nauczania i uczenia się.
Rok rozpoczęcia studiów:

Barbara Tomkowiak

Miejscowość:
Więckowice
Nazwa szkoły:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Więckowicach
Temat pracy dyplomowej:
Lekcja bez celu jest bezcelowa.
Rok rozpoczęcia studiów:

Bożena Walczak

Miejscowość:
Warszawa
Nazwa szkoły:
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 w Warszawie
Temat pracy dyplomowej:
Podsumowanie lekcji jako element sprawdzenia stopnia osiągnięcia celów.
Rok rozpoczęcia studiów:

Monika Waszak

Miejscowość:
Gdańsk
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Gdańsku
Temat pracy dyplomowej:
Wprowadzanie elementów oceniania kształtującego – droga do podnoszenia efektywności w nauczaniu i uczeniu się.
Rok rozpoczęcia studiów:

Strony