Monika Pawłowska

Miejscowość:
Mętów
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół w Mętowie
Temat pracy dyplomowej:
Wzmocnienie efektów nauczania – uczenia się poprzez wprowadzenie elementów oceniania kształtującego – celów i kryteriów sukcesu.
Rok rozpoczęcia studiów:

Małgorzata Maria Wiśniewska

Miejscowość:
Warszawa
Nazwa szkoły:
TSG im. Jana Pawła II w Warszawie
Temat pracy dyplomowej:
Współdziałanie i współpraca w obrębie nauczycielskich zespołów zadaniowych.
Rok rozpoczęcia studiów:

Celina Zwolak

Miejscowość:
Łabunie
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa w Łabuniach
Temat pracy dyplomowej:
Podawanie celów lekcji i kryteriów sukcesu oraz podsumowanie skupione na realizacji celów lekcji.
Rok rozpoczęcia studiów:

Elżbieta Bodys

Miejscowość:
Łabunie
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa w Łabuniach
Temat pracy dyplomowej:
Podawanie celów lekcji i kryteriów sukcesu oraz podsumowanie skupione na realizacji celów lekcji.
Rok rozpoczęcia studiów:

Jarosław Jan Żejmo

Miejscowość:
Szymanów
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie
Temat pracy dyplomowej:
zy pytania zadawane przez nauczycieli przekładają się na uczenie się uczniów? Zmiana w obszarze efektywności pytań w praktyce dydaktycznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie.
Rok rozpoczęcia studiów:

Danuta Adamowicz

Miejscowość:
Purda
Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Purdzie
Temat pracy dyplomowej:
Informacja zwrotna - istotny element świadomego uczestnictwa w procesie uczenia się.
Rok rozpoczęcia studiów:

Monika Bednarska-Bajer

Miejscowość:
Sosnowiec
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu
Temat pracy dyplomowej:
Wprowadzanie oceniania kształtującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu.
Rok rozpoczęcia studiów:

Jolanta Belko

Miejscowość:
Długomiłowice
Nazwa szkoły:
Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Długomiłowicach
Temat pracy dyplomowej:
Wdrażanie elementów oceniania kształtującego w pracy z uczniem.
Rok rozpoczęcia studiów:

Joanna Bęben

Miejscowość:
Pokrzywnica
Nazwa szkoły:
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pokrzywnicy
Temat pracy dyplomowej:
Praca domowa jako zaplanowana i zorganizowana forma dydaktyczna wspierająca proces edukacyjny ucznia na II etapie kształcenia szkoły podstawowej.
Rok rozpoczęcia studiów:

Radosław Borzęcki

Miejscowość:
Nazwa szkoły:
IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
Temat pracy dyplomowej:
Co chcielibyście wiedzieć o najedzonych misiach, a boicie się zapytać. Historia pewnej trudnej zmiany.
Rok rozpoczęcia studiów:

Strony