Aneta Pasek

Miejscowość:
Wieliczka
Nazwa szkoły:
Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce
Temat pracy dyplomowej:
Doskonalenie procesu lekcyjnego przez stosowanie informacji zwrotnej.
Rok rozpoczęcia studiów:

Jolanta Kitlińska

Miejscowość:
Wieliczka
Nazwa szkoły:
Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce
Temat pracy dyplomowej:
Doskonalenie procesu lekcyjnego przez stosowanie informacji zwrotnej.
Rok rozpoczęcia studiów:

Małgorzata Pawłowska-Górna

Miejscowość:
Stara Przysieka Druga
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół w Starej Przysiece Drugiej
Temat pracy dyplomowej:
Świadoma praca nauczycieli z kryteriami i zadaniami edukacyjnymi opartymi na taksonomii SOLO drogą do efektywnego uczenia (się) uczniów.
Rok rozpoczęcia studiów:

Teresa Raczyńska

Miejscowość:
Nowe
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowem
Temat pracy dyplomowej:
Podsumowanie lekcji w kontekście realizowanych celów.
Rok rozpoczęcia studiów:

Alina Sławkowska

Miejscowość:
Paterek
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Paterku
Temat pracy dyplomowej:
Uczeń świadomym partnerem procesu nauczania.
Rok rozpoczęcia studiów:

Katarzyna Sokołowska - Kolanek

Miejscowość:
Krasiejów
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie
Temat pracy dyplomowej:
Współpraca nauczycieli ukierunkowana na podniesienie efektywności ­ uczenia się uczniów poprzez podawanie celów lekcji i kryteriów sukcesu.
Rok rozpoczęcia studiów:

Aleksandra Szymura

Miejscowość:
Lyski
Nazwa szkoły:
Gimnazjum im. Antoniego Tomiczka w Lyskach
Temat pracy dyplomowej:
Wdrażania pierwszej strategii OK.
Rok rozpoczęcia studiów:

Bożena Stępniewska-Szewczak

Miejscowość:
Tuchowicz
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół w Tuchowiczu
Temat pracy dyplomowej:
Cele nauczania w języku ucznia i kryteria sukcesu lekcji jako sposób motywowania uczniów do świadomego nauczania - uczenia się.
Rok rozpoczęcia studiów:

Anita Twardosz

Miejscowość:
Bochnia
Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni
Temat pracy dyplomowej:
Tworzenie środowiska szkolnego sprzyjającego uczeniu się drogą do podnoszenia efektywności nauczania.
Rok rozpoczęcia studiów:

Barbara Ufnal-Budzyła

Miejscowość:
Mętów
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół w Mętowie
Temat pracy dyplomowej:
Wzmocnienie efektów nauczania – uczenia się poprzez wprowadzenie elementów oceniania kształtującego – celów i kryteriów sukcesu.
Rok rozpoczęcia studiów:

Strony