Małgorzata Juraszek

Miejscowość:
Pietrzykowice
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół w Pietrzykowicach
Temat pracy dyplomowej:
Praca w parach - wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytania nauczyciela.
Rok rozpoczęcia studiów:

Bożena Ewa Kaczyńska

Miejscowość:
Lublin
Nazwa szkoły:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Skrzydła w Lublinie
Temat pracy dyplomowej:
Informacja zwrotna w procesie uczenia się.
Rok rozpoczęcia studiów:

Małgorzata Wyżlic

Miejscowość:
Lublin
Nazwa szkoły:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Skrzydła w Lublinie
Temat pracy dyplomowej:
Informacja zwrotna w procesie uczenia się.
Rok rozpoczęcia studiów:

Bożena Kirc

Miejscowość:
Wróblowice
Nazwa szkoły:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wróblowicach
Temat pracy dyplomowej:
Dlaczego warto pytać "dlaczego" czyli budowanie na lekcji zadań edukacyjnych prowadzących uczenie się od prostego do głębokiego.
Rok rozpoczęcia studiów:

Barbara Krawczyk-Podlecka

Miejscowość:
Tuszyn
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Tuszynie
Temat pracy dyplomowej:
Uruchomienie procesu uczenia się uczniów opartego na współpracy.
Rok rozpoczęcia studiów:

Izabela Łypaczewska

Miejscowość:
Giebło
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa w Gieble
Temat pracy dyplomowej:
Poprawa jakości procesu uczenia się poprzez realizację projektów edukacyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu nauczania poprzez karty pracy i tradycyjne/rutynowe prace domowe.
Rok rozpoczęcia studiów:

Ewa Łysień

Miejscowość:
Sulechów
Nazwa szkoły:
Gimnazjum nr 2 w Sulechowie
Temat pracy dyplomowej:
Zmiana metod nauczania w Gimnazjum nr 2 w Sulechowie polegająca na wprowadzeniu komunikowania celów w ję-zyku ucznia oraz zastosowania metody pracy w parach jako czynnika aktywizującego uczniów.
Rok rozpoczęcia studiów:

Joanna Margraf

Miejscowość:
Rosnowo
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie
Temat pracy dyplomowej:
Rozwój czy rutyna? Zmiana czy gnuśność?... czyli wdrażanie elementów oceniania kształtującego w Szkole Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie.
Rok rozpoczęcia studiów:

Ewa Momot

Miejscowość:
Lublin
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstwaowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie
Temat pracy dyplomowej:
Budowanie umiejętności uczenia się uczniów poprzez wdrażanie metody pracy w grupach.
Rok rozpoczęcia studiów:

Małgorzata Orlikowska

Miejscowość:
Małocice
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Publicznych w Małocicach
Temat pracy dyplomowej:
Zaangażowanie uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Małocicach w uczestnictwo w lekcji i zwiększenie motywacji.
Rok rozpoczęcia studiów:

Strony