Hanna Barejko

Miejscowość:
Osieck
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół w Osiecku
Temat pracy dyplomowej:
Od nauczania do uczenia się uczniów. Wprowadzamy zmiany w celu podniesienia efektywności kształcenia.
Rok rozpoczęcia studiów:

Mariola Bartoś

Miejscowość:
Gliwice
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół FILOMATA w Gliwicach
Temat pracy dyplomowej:
Podawanie celów lekcji oraz kryteriów sukcesu jako sposób budowania odpowiedzialności uczniów za własne uczenie się.
Rok rozpoczęcia studiów:

Małgorzata Bodzak

Miejscowość:
Kaliszki
Nazwa szkoły:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach
Temat pracy dyplomowej:
Cele i kryteria jako drogowskazy skutecznego uczenia się i nauczania.
Rok rozpoczęcia studiów:

Wioleta Cyra-Bazal

Miejscowość:
Półczno
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół im. TOW „Gryf Pomorski” w Półcznie
Temat pracy dyplomowej:
Wprowadzanie elementów oceniania wspierającego ucznia jako sposobu efektywnej motywacji.
Rok rozpoczęcia studiów:

Barbara Beata Dobosz

Miejscowość:
Mrozy
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Romualda Tragutta w Mrozach
Temat pracy dyplomowej:
Wprowadzanie elementów oceniania kształtującego drogą do podnoszenia efektywności w nauczaniu i uczeniu się.
Rok rozpoczęcia studiów:

Monika Gawin

Miejscowość:
Koszalin
Nazwa szkoły:
Gimnazjium nr 5 im. UNICEF w Koszalinie
Temat pracy dyplomowej:
Zmiana kultury nauczania w zakresie zwiększenia koncentracji uczenia się uczniów i nauczania poprzez stosowanie metod i technik aktywizujących.
Rok rozpoczęcia studiów:

Iwona Guzicka

Miejscowość:
Gliwice
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół FILOMATA w Gliwicach
Temat pracy dyplomowej:
Samoocena i ocena koleżeńska w praktyce szkolnej Zespołu Szkół FILOMTA w Gliwicach.
Rok rozpoczęcia studiów:

Beata Jezierska

Miejscowość:
Lublin
Nazwa szkoły:
Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
Temat pracy dyplomowej:
OK ZESZYT – drogą do podnoszenia efektywności w nauczaniu i uczeniu się.
Rok rozpoczęcia studiów:

Jolanta Jędrzejczyk

Miejscowość:
Suchy Bór
Nazwa szkoły:
ZSS przy "ORDIM" w Suchym Borze
Temat pracy dyplomowej:
Neurodydaktyka w uczeniu się uczniów - praca z pytaniami.
Rok rozpoczęcia studiów:

Katarzyna Jonkisz

Miejscowość:
Alwernia
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół nr 2 w Brodłach
Temat pracy dyplomowej:
Wprowadzenie elementów oceniania kształtującego jako początek nowej jakości nauczania i uczenia się w szkole w Brodłach.
Rok rozpoczęcia studiów:

Strony