Scenariusz ćwiczenia na spotkanie z rodzicami. Pokażmy rodzicom przykłady dobrych i złych informacji zwrotnych i poprośmy, by wczuli się w rolę własnych dzieci, które są w taki sposób oceniane.


Ćwiczenie, które proponujemy, jest sposobem na praktyczne zapoznanie rodziców uczniów z elementami OK, a dokładniej z informacją zwrotną. Ćwiczenie składa się z dwóch części. Pierwsza ma na celu zapoznanie rodziców z IZ, oraz zwrócenie ich uwagi na to, jakie uczucia może wywoływać określony rodzaj IZ. Druga część jest „treningiem” dla rodziców, pomagającym w stworzeniu informacji zwrotnej dla dziecka, jeżeli zdarzyła się jakaś sytuacja trudna wychowawczo.


Część I
Opowiadając rodzicom o stosowaniu w klasie ich dzieci oceniania kształtującego mówimy również o informacji zwrotnej: Jednym z elementów OK jest tzw. informacja zwrotna, czyli komentarz do pracy ucznia. W tej chwili chciałabym przedstawić Państwu kilka przykładów takich komentarzy. Rozdajemy rodzicom kartki z czterema różnymi IZ (jeden egzemplarz na 2-3 osoby). Możemy też przeczytać te komentarze głośno.


Przykłady komentarzy:

I. Porażka! Niczego się nie nauczyłeś. Zapomniałeś o najważniejszych szczegółach. Zero korzystania ze wskazówek nauczyciela. Totalny brak odpowiedzialności za własną naukę. Jestem rozczarowana.

II. Zadania są rozwiązane niedbale, bardzo dużo w nich błędów rachunkowych. Nie przeliczyłeś jednostek na obowiązujący układ SI.
Dobrze wypisałeś dane i szukane, znasz obowiązujące prawa i zasady. Dobrze stosujesz wzory.
Powinieneś dbać o czytelność pracy i porządek w obliczeniach. Dalszym etapem Twojej pracy powinno być samodzielne rozwiązywanie zadań ze zwróceniem uwagi na jej czytelność.

III. Jacku!
Dziękuję Ci za napisanie dobrej pracy.
Bardzo dobrze poradziłeś sobie z odpowiedzią na pytanie z tematu. Pamiętałeś też o zasadach redagowania rozprawki. Wykazałeś się doskonałą znajomością lektury.
Niestety nadal masz problem z ortografią, szczególnie z pisownią „rz” po spółgłoskach.
Przypomnij sobie zasady i częściej korzystaj ze słownika ortograficznego.
 
IV. Nieźle – dobry.

Po zapoznaniu się rodziców z komentarzami pytamy, który komentarz powiedział im najwięcej o tym, co dziecko już umie i co powinno zrobić żeby poprawić swoje umiejętności. Prosimy też o zwrócenie uwagi na formę komentarza i zastanowienie, który z tych komentarzy oni sami przyjęliby z najmniejszym buntem, pomimo tego, że zawiera również uwagi negatywne. Możemy też zwrócić uwagę na różnicę między oceną kształtującą i sumującą. Podsumowujemy te wypowiedzi. Możemy zapisać na tablicy cechy dobrej IZ. Mówimy rodzicom, że dzieci będą właśnie takie informacje otrzymywać do niektórych swoich prac zamiast oceny.


Część II
Jeżeli atmosfera panująca w grupie jest sprzyjająca możemy zaproponować rodzicom podział na grupy i napisanie informacji zwrotnej osobiście. Proponujemy samodzielny podział na grupy lub dzielimy rodziców na grupy. Każdej grupie wręczamy kartkę z opisem trudnej wychowawczo sytuacji i prosimy o napisanie informacji zwrotnej zgodnej z zapisanymi wcześniej regułami. Propozycje sytuacji do wykorzystania:

I. Uczeń uciekł z lekcji.

II. Dziecko nie chce odrabiać lekcji, ani się uczyć.

III. Dziecko zniszczyło rzeczy kolegi, który mu dokuczał.

IV. Dziecko wszędzie rozrzuca swoje rzeczy.

Dajemy rodzicom czas na ustalenie i napisanie IZ. Czytamy głośno (lub prosimy o to jedną osobę z grupy) przygotowane IZ, konfrontując je z zapisanymi wcześniej regułami.

Ewa Mazepa