Zespół Szkół w Żelistrzewie przygotował warsztat dla rodziców, aby zapoznać ich z ideą oceniania kształtującego i uzyskać ich pomoc. Wszyscy rodzice otrzymali też poradnik przygotowany specjalnie dla nich.

 

Po kilku miesiącach stosowania OK w naszej szkole - Zespole Szkół w Żelistrzewie - zauważyliśmy, że niezbędna jest pomoc ze strony rodziców, aby zasady wprowadzone przez nauczycieli były przestrzegane i kontynuowane podczas pracy dziecka w domu.

Zorganizowaliśmy spotkanie mające na celu poinformowanie rodziców o działaniach podjętych w ramach OK oraz uświadomienie im ważnej roli, jaką pełnią w procesie uczenia się ich dzieci. W zebraniu uczestniczyli zarówno rodzice, jak i nauczyciele uczący w tej klasie oraz Dyrektor Szkoły.

 

Scenariusz spotkania:

 1. Przywitanie.

  2. Poinformowanie rodziców przez panią dyrektor o programie "Szkoła Ucząca Się”, do jakiego przystąpiliśmy jako placówka.

  3. Zajęcia warsztatowe dla rodziców.

  4. Zebranie opinii rodziców.

  5. Wnioski końcowe, rozdanie poradników, zakończenie.

 

Uważamy, że spotkanie to było kluczową sprawą we wprowadzaniu OK w szkole. Od tego zależała dalsza współpraca z rodzicami i efekty kształcenia. 

Jeżeli w swoich szkołach planujecie organizację takiego spotkania, to warto aby prowadziły je dwie osoby (np. liderki). Zadbajcie o odpowiednią atmosferę na spotkaniu, w czym  pomogą metody aktywizujące np. ćwiczenia. Przypominajcie rodzicom, że macie wspólny cel – sukces ich dziecka, a OK może pomóc go osiągnąć. Do idei OK trzeba być przekonanym, aby wasz entuzjazm udzielił się rodzicom.

 

Zespół Szkół w Żelistrzewie