Temat: Jak się rodzi totalitaryzm?
autorka: Anna Weronika Grala, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
znajomość lektury „Folwark zwierzęcy”
znajomość terminu totalitaryzm,
dobre orientowanie się w świecie przedstawionym, w relacjach bohaterów.

Cele lekcji:
wnioskowanie na podstawie tekstu, wyrażanie sądów i opinii
wyszukiwanie odpowiednich fragmentów, właściwe posługiwanie się trafnymi cytatami

Cele sformułowane w języku ucznia:
Po co?:
aby wyszukiwać właściwe fragmenty i posługiwać się trafnymi cytatami
aby wyrażać własne opinie i wyciągać wnioski

"Nacobezu" (co uczniowie będą potrafili po lekcji):
będę potrafił wyciągać wnioski na podstawie tekstu
nauczę się wyrażać opinię w oparciu o tekst
lepiej będę orientował się w problematyce lektury

Pytania kluczowe:
Jak się rodzi totalitaryzm?
Skąd się bierze?
Z czego wynika?
Jak myślicie, dlaczego to ważne zagadnienie, także podczas omawiania naszej lektury?
Uargumentujcie…

Przebieg lekcji:
(burza mózgów, dyskusja, praca z tekstem)
1. Rozmowa dotycząca atmosfery na folwarku – zwycięstwo powstania. (odczytywanie fragmentów, 2 rozdział)
2. Prawa według których zwierzęta miały żyć… (zawieszenie na tablicy obu arkuszy) – odczytanie.
3. Podział zadań na farmie i ocena takiego podziału.
4. Wypisanie okoliczności, które przyczyniły się do upadku ideałów zawartych w przykazaniach.
5. Każdy na kartce samoprzylepnej kończy zdanie: Dziś na lekcji dowiedziałem się… Chciałbym z dzisiejszej lekcji zapamiętać…

Notatki i dodatkowe ćwiczenia:
1. Tabela z informacjami dotyczącymi podziału zadań na farmie.
świnie reszta zwierząt

Proponowany zapis:
nie pracowały
manipulowały
kierowały
rządziły
przewodziły
uczyły się kowalstwa
uczyły czytać i pisać 
pracowały ciężko
uczyły się czytać
podporządkowywały się
słuchały świń

2. Okoliczności, które przyczyniły się do upadku ideałów zapisanych w przykazaniach.
Naiwność/głupota zwierząt
Manipulacje świń (wykorzystywanie zwierząt)
Dążenie Napoleona do władzy i pozbycie się Snowballa
Totalna władza Napoleona i jego przywileje
Bardzo ciężkie warunki życia
Niszczenie symboli wolności zwierząt

Praca domowa:
Uzasadnij zapisane okoliczności – podaj po kilka przykładów potwierdzających je sytuacji. Napisz 7 przykazań na nowo – dopisz
innym kolorem informacje dopisane przez świnie.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
2 arkusze szarego papieru (na jednym zapisane Siedem przykazań), drugi pusty; magnesy, czysta tablica, markery