Ocenianie Kształtujące - Część II
Kryteria sukcesu, Nacobezu - na co nauczyciel będzie zwracał uwagę – kryteria oceny. Ile razy nasi uczniowie dowiadywali się, o co chodziło nauczycielowi dopiero wtedy, gdy dostali ocenę negatywną? Dużo lepiej jest, kiedy uczeń z góry wie co musi dokładnie zrobić, jak to ma wyglądać, jakie kryteria muszą być spełnione, aby powiedzieć, że umiejętności są opanowane w stopniu założonym przez nauczyciela i ucznia.

Ocenianie Kształtujące - Część I
Cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia. Żadne wiatry nie będą ci sprzyjały, jeżeli nie będziesz wiedział, do jakiego portu płyniesz. Bez pewności, jakie cele chcemy osiągnąć, nie możemy rozpoczynać lekcji. Nauczyciel musi je przemyśleć i zrobić wszystko, aby te cele zrozumieli uczniowie. A na końcu lekcji sprawdzić, w jakim stopniu uczniowie osiągnęli cele lekcji.

Ocenianie Kształtujące - Wstęp
Dlaczego ocenianie kształtujące? W ocenianiu kształtującym zajmujemy się całym procesem uczenia się, całością działań nauczyciela i ucznia w klasie, rolą jednej i drugiej osoby. Dbamy o to, aby stworzyć dobrą atmosferę w klasie, aby uczeń wiedział, co ma zrobić, po co to robi, dokąd doszedł, co zrobił dobrze a co źle, co musi poprawić i jakie działania podjąć w najbliższym czasie.

Strony