Do czego nauczyciele używają „patyczków”, Światełek”? Ocenianie kształtujące

Chłopiec i motyl. Jak informacja zwrotna pomaga w uczeniu się.

Edukacja Wczesnoszkolna - matematyka

Lekcja okejowa
 

Edukacja Wczesnoszkolna - język polski
 

Ocenianie kształtujące – techniki i strategie.
 

Edukacja wczesnoszkolna. Cele i kryteria sukcesu w nauczaniu.
 

Ocenianie kształtujące – techniki i strategie.
 

Ocenianie sumujące, opisowe i kształtujące.
 

Ocenianie Kształtujące - Część IV
Informacja zwrotna dla ucznia. Powinna składać się z kilku elementów: na początku trzeba znaleźć dobrą stronę pracy, dalej musimy zastanowić się i powiedzieć uczniowi, co się nie udało, gdzie popełnił błąd, następnie trzeba uczniowi podpowiedzieć, co zrobić, aby pracę poprawić, a na koniec odnieść się do przyszłości– aby pójść krok dalej powinieneś…

Strony