Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Ostatnio uczyliśmy się techniki odbić w piłce siatkowej, pracowaliśmy nad rozwijaniem koordynacji ruchowej.
 
Cele lekcji:
Uczniowie:
nauczą się dokładnie podawać piłkę sposobem górnym,
będą poprawnie odbijać piłkę w parach,
naucza się połączyć dotychczas poznane elementy techniki odbijania,
zastosują poznane elementy podczas g
ry szkolnej.
 
Cele sformułowane w języku ucznia:
będziemy doskonalili odbicie górne w piłce siatkowej,
nauczymy się podawać piłkę tak, aby nie spadała,
postaramy się utrzymywać piłkę jak najdłużej w powietrzu,
zwrócimy uwagę na pozycje niską i prawidłowy układ rak podczas odbić,
zastosujemy poznane elementy podczas gry szkolnej.
 
Na co bezu:
Uczniowie potrafią:
prawidłowo odbijać piłkę sposobem górnym,
prawidłowo ułożyć ręce, zachować pozycje niską,
w parach prawidłowo odbijać piłkę przez co najmniej 3 minuty,
zastosować odbicie w grze szkolnej.
 
Przebieg lekcji:
Zbiórka i sprawdzenie gotowości uczniów do zajęć.
Podanie i uzasadnienie celów lekcji.
Rozgrzewka z piłkami.
Przypomnienie techniki prawidłowych odbić.
Ćwiczenia w parach:
- odbijanie piłki dorzuconej (10x każda osoba),
- odbijanie piłki sposobem górnym przez jedną minutę,
- odbijanie piłki nad głową i do partnera oraz zwiększanie odbić nad głową,
- odbijanie piłki sposobem – po odbiciu przysiad.
Konkurs na najdłużej i poprawnie odbijającą Parę.
Gra szkolna z zastosowaniem poznanych i utrwalonych elementów.
 
Pytanie kluczowe:
Co pomaga, a co przeszkadza w grze w siatkówkę?
lub
Czy umiejętność nabyta na dzisiejszej lekcji pozwoli wam na zastosowanie jej podczas gry na plaży?
Jakie elementy z dzisiejszej lekcji możecie zastosować w grach rekreacyjnych?
 
Notatki i dodatkowe ćwiczenia:
Utrudnianie ćwiczeń, zwiększanie liczby ćwiczących w grupach oraz powtórzeń.
 
Praca domowa:
Wyszukanie informacji na temat koordynacji ruchowej.
 
Materiały i pomoce dydaktyczne:
Piłki