Nauczyciel rzuca piłką. Kto ją złapie, podaje nacobezu. Albo zadaje pytanie dotyczące celów lekcji. Albo na nie odpowiada. Tę metodę stosują nauczyciele języków obcych w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju.

Zarys lekcji

Poprosiliśmy nauczycieli praktyków o podzielenie się z nami trudnościami w stosowaniu technik zadawania pytań, także pytania kluczowego. Oto praktyczne rozwiązania, które można zastosować na zajęciach. Autorzy porad opisują nie tylko swoje szkolne doświadczenia, odwołują się również do opinii innych nauczycieli, stosujących ocenianie kształtujące

Strony