Stosujemy – mówią nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Laskowicach – kolorowe karteczki i duże patyczki.

 

Jak wykorzystać pracę w parach do planowania, organizowania i oceniania uczenia się, skutecznego porozumiewania, efektywnego współdziałania w grupie i rozwiązywania problemów w twórczy sposób - praktyka nauczycielska ze Szkoły Podstawowej nr 58 Bydgoszczy.

Stosuję patyczki, aby oszczędzić czas który traci się na czekanie aż ktoś się zgłosi do odpowiedzi  i poprawić skupienie uczniów na lekcji - pisze Beata Tuchalska z Gimnazjum nr 2 w Brodnicy.

Dobre  praktyki w naszej szkole dotyczą podstaw i elementów systemu OK, czyli metod aktywizujących uczniów, które przynoszą  rewelacyjne efekty - relacjonują nauczyciele, z Zespołu Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy: Ula Jadzińska, Katarzyna Sztuba i Marcin Garbulski.

Dobra praktyka – ocena koleżeńska realizowana w wybranej klasie przez danego nauczyciela (elementy oceny koleżeńskiej stosowane są również w klasach pozostałych)

Ocenę koleżeńską w Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie wprowadziłyśmy na lekcjach matematyki w wybranych klasach. Uczniowie oceniali pracę domową kolegów.

Raz w miesiącu w Szkole Podstawowej  imienia Marii Konopnickiej w Droszewie przeprowadzany jest próbny sprawdzian. Zespół ds. diagnozy analizuje wyniki, dokonuje zestawień, wyciąga wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniami. Przygotowuje informację zwrotną.

Uczniowie I LO im. Karola Miarki w Mikołowie zapisują informacje zwrotne z tyłu zeszytu - mogą korzystać z nich w każdym momencie. Dobra praktyka wypracowana przez Andrzeja Mazura.

Uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kościerzynie otrzymują wskazówki od nauczyciela, według których sami poprawiają swoją pracę. Dobra praktyka wypracowana przez Alicję Alaburda i Annę Flisikowską.

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Brodnicy udzielają sobie koleżeńskiej informacji zwrotnej. Metoda wzbudziła duże zainteresowanie uczniów i okazała się bardzo przydatna w codziennej pracy w szkole.

Strony