Pytania kluczowe na lekcjach kształcenia zintegrowanego
Czy dżdżownica drży, gdy słyszy – dż?
Czy pingwin może być twoim domowym zwierzątkiem? 
Czy możliwe jest życie bez wody?
Co by było gdyby na świecie przestały chodzić wszystkie zegary?
Skąd wzięło się przysłowie "w marcu jak w garncu"?

To pytanie, z którym często spotykają się matematyczki i matematycy uczący w szkołach ponadpodstawowych. Opracowaliśmy krótkie zadania na początek lekcji (zadania na dobry początek) uświadamiające uczniom, że to czego się uczą, może im się przydać w życiu. Korzystajcie!

Ocenianie kształtujące opiera się na współpracy pomiędzy nauczycielem, uczniem i jego rodzicami bądź opiekunami. Podstawą współpracy są dwa elementy oceniania kształtującego: NACOBEZU czyli kryteria sukcesu, które wyraźnie określają, co uczeń powinien umieć, oraz informacja zwrotna.

Ocenę koleżeńską i samoocenę wprowadzamy do pracy stosunkowo późno, dlatego nie zawsze mamy czas, aby odkryć płynące z nich korzyści. Zeszyt ten, siódmy z serii, zawiera wypowiedzi praktyków oceniania kształtującego, którzy opisują własne doświadczenia związane z tymi elementami i podkreślają konieczność ich stosowania.

Dobre pytanie może zwiększyć motywację ucznia i zachęcić do jego większego zaangażowania w pracę na zajęciach. Odpowiedzi pokazują nie tylko, czego się nauczył, ale i jakim jest człowiekiem. Jeden z największych filozofów starożytności, Sokrates, pomagał ludziom odkrywać prawdę o świecie i człowieku właśnie dzięki pytaniom.

Celem oceniania kształtującego jest poprawa jakości uczenia się uczniów. Podstawowym narzędziem OK jest trafna i skuteczna informacja zwrotna, którą nauczyciel daje uczniowi. Ma ona na celu poinformować ucznia, gdzie w swojej nauce jest w obecnej chwili, gdzie powinien być i w jaki sposób może pokonać lukę między stanem obecnym a pożądanym.

 

Jak stosować ocenianie kształtujące? Wskazówki nauczycieli praktyków zebrane w zeszycie. Trenerzy CEO piszą o tym, co w OK budzi najżywsze dyskusje i wydaje się najtrudniejsze, radzą, jak rozwiązywać konkretne problemy, cytują rozwiązania zastosowane przez uczestników szkoleń.

Jak stosować ocenianie kształtujące? Wskazówki nauczycieli praktyków zebrane w zeszycie. 

Na lekcjach przyrody w klasie IV i V w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych wprowadziłam dla uczniów zamiast zeszytów skoroszyty.

W Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wojkowicach Kościelnych lekcje z elementami OK stały się dla uczniów atrakcyjne i zajmujące; nauczyły ich współodpowiedzialności za wykonywane zadanie.

Strony