Cele lekcji:

  • uczeń zna pojęcie skali,
  • uczeń potrafi narysować odcinek, prostokąt, okrąg w skali,
  • uczeń potrafi obliczać skalę mając odpowiednie dane.

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
mnożenie pamięciowe,
jednostki długości,
rysowanie figur geometrycznych.


Cele sformułowane w języku ucznia:
poznasz pojęcie skali,
nauczysz się rysować figury w skali,
będziesz potrafił obliczyć skalę wykonanego rysunku.


NaCoBezu:
wyjaśnisz, do czego służy skala,
rysujesz figury w skali,
obliczysz, w jakiej skali narysowano figurę.


Przebieg lekcji:
Zadanie pytania kluczowego.
Wprowadzenie nowych treści:
                 - co to jest skala i gdzie występuje (burza mózgów),
                 - zaprezentowanie różnych materiałów, na których występuje skala,
                 - podanie notatki.


Ćwiczenia w rysowaniu figur w skali.
Ćwiczenie: narysuj odcinek, prostokąt i okrąg w danej skali.


Ocena koleżeńska.
Podsumowanie lekcji.


Pytanie kluczowe:
Do czego służy zoom?
  
Praca domowa:
1. Narysuj w skalach 1:4 i 2:1 odcinek długości 3 cm oraz prostokąt o wymiarach 6 cm x 2 cm.
2. Oblicz, w jakiej skali wykonano rysunek, jeśli wiadomo, że odcinkowi 1 cm na rysunku odpowiada 50 m w rzeczywistości.

 

 Materiał opracowany na szkoleniu OK w scenariuszach lekcji w ramach VII edycji SUS-OK-a