Pisanie twórczych tekstów nie jest łatwe. Jest to umiejętność, którą wielu uczniów traktuje jako jedną z najtrudniejszych spośród zadań na lekcjach języka polskiego. Wymaga kreatywności, fantazji, wyobraźni, ale także wiedzy z dziedziny prawidłowej budowy zdań, kompozycji tekstu czy umiejętności logicznego myślenia. To wszystko sprawia, że istnieje duża grupa dzieci, która niechętnie lub z poważnymi wątpliwościami zabiera się do pisania swoich tekstów.

Sprawa pracy domowej dla ucznia jest bardzo ważna, ale niestety rzadko się o niej mówi, choć jest tak stara jak szkoła. Zadawana jest uczniom prawie z każdego przedmiotu. Czasami jej ilość jest dyskutowana przez Radę Pedagogiczną – wtedy okazuje się, że uczniowie są nią przeciążeni.

Uczeń nie może być jedynie biernym odbiorcą zabiegów nauczyciela, powinien stać się aktywnym podmiotem procesu nauczania. Tylko wtedy nauczanie może być efektywne. Ocenianie kształtujące nie tylko aktywizuje uczniów, ale wpływa na podniesienie ich osiągnięć i pomaga wyrównywać szanse edukacyjne.

Obecnie na swoich lekcjach stosuję ocenianie kształtujące. Mogę śmiało powiedzieć, że OK doskonale wpisało się w specyfikę mojego przedmiotu i każdy element znajduje tutaj swoje zastosowanie. Dodam, że na tym etapie pracy większość technik OK nie sprawia mi trudności ani jeżeli chodzi o czas, ani dodatkową pracę.

Wbrew nazwie, ocenianie kształtujące nie jest sposobem wystawiania stopni i innego rodzaju ocen, lecz zawiera w sobie wiele różnorodnych wątków, które składają się na specyficzną metodę nauczania i uczenia się. Elementy oceniania kształtującego znajdują zastosowanie w nauczaniu każdego przedmiotu.

O informacji zwrotnej ze strony Edunews.pl będącego opracowaniem artykułu Granta Wigginsa “Seven Keys to Effective Feedback”.

W życiu ocena za pomocą stopnia nie ma miejsca, to domena szkoły. I to jest oczywiste, bo po co człowiekowi cyferka oceniająca? A nawet jeśliby ją otrzymał, na przykład jako ocenę swojej pracy, to czy na jej podstawie wiedziałby, co ma poprawić, co zrobił dobrze, a co źle i jak ma się dalej doskonalić?

 Jakie trudności napotykamy wprowadzając ocenianie kształtujące do szkół? Czy nie wynikają one z ograniczonego zrozumienia i powierzchownej implementacji OK w szkołach? Na co więc powinniśmy zwracać uwagę? Co może hamować osiągnięcie głównego celu oceniania kształtującego, jakim jest podniesienie jakości nauki u uczniów?

Wyjątkowo wdzięcznym polem do stosowania oceniania kształtującego jest biologia – nauka człowiekowi najbliższa. W tej dziedzinie wiedzy można z powodzeniem wykorzystać wszystkie elementy oceniania kształtującego, ale niektóre z nich okazują się szczególnie przydatne.

Strony