Metoda „Wait time” -  prosta sprawa a może poprawić jakość odpowiedzi uczniów. 

Czy ocenianie kształtujące może pomóc nauczycielowi stać się skutecznym wychowawcą?

 

Pełnych radości i pokoju Świąt Wielkiej Nocy oraz wiele pomyślności i sukcesów życzy zespół Szkoły Uczącej Się.

"Chyba jakąś bajkę pani nam tu serwuje! Do szkoły trzeba chodzić i trzeba się uczyć, za naszych czasów uczyliśmy się i było dobrze. Nie obawiając się takich komentarzy, o tym, jak zapoznać i zachęcić rodziców do OK".