120.000 Przeszkolonych nauczycieli

Moja klasa, którą uczyłam wyłącznie z zastosowaniem oceniania kształtującego, (co ze sceptycyzmem obserwowało wielu nauczycieli w szkole), będąc NAJSŁABSZĄ klasą w roczniku, najlepiej napisała egzamin gimnazjalny. Nauczyciele przecierają oczy ze zdumienia. A my? -  Wszyscy razem jesteśmy szczęśliwi Widzę jakie wspaniałe efekty przynosi realizacja wspólnych celów i wzajemne zaufanie w to, że to co robimy, jest warte wkładanego zaangażowania:)

Agnieszka Wenda. Nauczycielka języka polskiego

 

 

 

 

 

Jako nauczycielka i od ponad dwóch lat praktyczka OKzeszytu uważam, że  to najlepszy program uczący  i rozwijający nauczyciela w tym, czym jest ocenianie kształtujące, a zarazem bardzo mocno i bezpośrednio włączający w cały proces uczniów. To praktyka, której rezultaty są od razu widoczne. Na lekcji z OKzeszytem nie ma miejsca na  bierne słuchanie, przepisywanie, uzupełnianie. Jest myślenie, tworzenie, poprawianie, doskonalenie, rozwijanie… 
 
Małgorzata Sulewska. Dyrektorka i nauczycielka w Szkole Podstawowej w Skalmierzycach.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po szkoleniu z oceniania kształtującego grupa nauczycieli pracujących z uczniami tą metodą powiększyła się do 50% rady. Nauczyciele na lekcjach systematycznie przedstawiają cele i kryteria oceniania w sposób zrozumiały dla uczniów oraz stosują ocenę koleżeńską. Lekcje stały się bardziej atrakcyjne.
Zofia Steć, dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim